ข้อมูลอ้างอิงโครงการ – ติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

pj13

โครงการในเวียดนาม
● ความจุที่ติดตั้ง: 6MWp
● หมวดหมู่สินค้า: ที่ยึดหลังคาเมทัล
● ระยะเวลาก่อสร้าง: 2020

pj14

โครงการในเวียดนาม
● ความจุที่ติดตั้ง: 4MWp
● หมวดหมู่สินค้า: ที่ยึดหลังคาเมทัล
● ระยะเวลาก่อสร้าง: 2020


โพสต์เวลา: Dec-07-2021