ข้อมูลอ้างอิงโครงการ – การติดตั้งหลังคาโซลาร์รูฟ

หน้า 13

โครงการในประเทศเวียดนาม
● กำลังการผลิตติดตั้ง: 6MWp
● หมวดหมู่สินค้า: ตัวยึดหลังคาโลหะ
● ระยะเวลาก่อสร้าง: 2020

หน้า 14

โครงการในประเทศเวียดนาม
● กำลังการผลิตติดตั้ง: 4MWp
● หมวดหมู่สินค้า: ตัวยึดหลังคาโลหะ
● ระยะเวลาก่อสร้าง: 2020


เวลาโพสต์: Dec-07-2021