ข้อมูลอ้างอิงโครงการ – การติดตั้งหลังคาโซลาร์รูฟ

หน้า 15

โครงการบนชั้นดาดฟ้าในอินเดีย
● กำลังการผลิตติดตั้ง: 15 MWp
● หมวดหมู่สินค้า: ตัวยึดหลังคาโลหะ (ตัวยึดสามเหลี่ยม)
● ระยะเวลาก่อสร้าง: 2560

หน้า 16

โครงการในประเทศเวียดนาม
● กำลังการผลิตติดตั้ง: 4MWp
● หมวดหมู่สินค้า: ตัวยึดหลังคาโลหะ
● ระยะเวลาก่อสร้าง: 2020


เวลาโพสต์: Dec-07-2021