ข้อมูลอ้างอิงโครงการ – การติดตั้งหลังคาโซลาร์รูฟ

หน้า 11

โครงการในประเทศญี่ปุ่น
● กำลังการผลิตติดตั้ง: 3.8 MWp
● หมวดหมู่สินค้า: ตัวยึดหลังคาโลหะ
● ระยะเวลาก่อสร้าง: 2560

หน้า 12

โครงการในประเทศเวียดนาม
● กำลังการผลิตติดตั้ง: 7.5MWp
● หมวดหมู่สินค้า: ตัวยึดหลังคาโลหะ
● ระยะเวลาก่อสร้าง: 2020


เวลาโพสต์: Dec-07-2021