ข้อมูลอ้างอิงโครงการ – ติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

pj11

โครงการในญี่ปุ่น
● กำลังการผลิตติดตั้ง: 3.8 MWp
● หมวดหมู่สินค้า: ที่ยึดหลังคาเมทัล
● ระยะเวลาก่อสร้าง: 2017

pj12

โครงการในเวียดนาม
● ความจุที่ติดตั้ง: 7.5MWp
● หมวดหมู่สินค้า: ที่ยึดหลังคาเมทัล
● ระยะเวลาก่อสร้าง: 2020


โพสต์เวลา: Dec-07-2021