ข้อมูลอ้างอิงโครงการ – เครื่องติดตามแสงอาทิตย์

5
7
8
6

● กำลังการผลิตติดตั้ง: 230KWp
● หมวดหมู่สินค้า: เครื่องติดตามแกนคู่
● สถานที่โครงการ: ประเทศญี่ปุ่น
● ระยะเวลาก่อสร้าง: สิงหาคม 2560
● ระยะห่างจากพื้นดิน: ขั้นต่ำ 1.0 ม.


เวลาโพสต์: Sep-26-2021