Solar Tracker

 • PROJECT REFERENCE – SOLAR TRACKER

  การอ้างอิงโครงการ – SOLAR TRACKER

  ● ความจุที่ติดตั้ง: 10MWp ● หมวดหมู่สินค้า: เครื่องติดตามแกนเดี่ยวแนวนอน ● หมวดหมู่สินค้า: นครสวรรค์ ประเทศไทย ● ระยะเวลาก่อสร้าง: ธ.ค. 2558 ...
  อ่านเพิ่มเติม
 • PROJECT REFERENCE – SOLAR TRACKER

  การอ้างอิงโครงการ – SOLAR TRACKER

  ● กำลังการผลิตที่ติดตั้ง: 2MWp ● หมวดหมู่สินค้า: เครื่องติดตามแกนเดี่ยวแนวนอน ● เว็บไซต์โครงการ: กาญจนบุรี ประเทศไทย ● ระยะเวลาก่อสร้าง: ตุลาคม 2558 ● กำลังการผลิตติดตั้ง: 1.8 MWp ● หมวดหมู่สินค้า: แนวนอน...
  อ่านเพิ่มเติม
 • PROJECT REFERENCE – SOLAR TRACKER

  การอ้างอิงโครงการ – SOLAR TRACKER

  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - ประมง Hybird ● กำลังการผลิตติดตั้ง: 40MWp ● หมวดหมู่สินค้า: เครื่องติดตามแกนเดี่ยวแนวนอน ● หมวดหมู่สินค้า: หูเป่ย ● ระยะเวลาก่อสร้าง: มีนาคม 2017 ● ประเภทที่ดิน: บ่อน้ำ ● การระบายน้ำ: ขั้นต่ำ 3.0m ...
  อ่านเพิ่มเติม
 • PROJECT REFERENCE – SOLAR TRACKER

  การอ้างอิงโครงการ – SOLAR TRACKER

  ● ความจุที่ติดตั้ง: 230KWp● หมวดหมู่สินค้า: ตัวติดตามแกนคู่● เว็บไซต์โครงการ: ญี่ปุ่น● ระยะเวลาก่อสร้าง: สิงหาคม 2017● กวาดล้างพื้น...
  อ่านเพิ่มเติม
 • PROJECT REFERENCE – SOLAR TRACKER

  การอ้างอิงโครงการ – SOLAR TRACKER

  กำลังการผลิตติดตั้ง: 38.5MWpประเภทสินค้า: เครื่องติดตามแกนเดี่ยวแนวนอนที่ตั้งโครงการ: Zhangbei ประเทศจีนระยะเวลาก่อสร้าง : ตุลาคม 2560 ...
  อ่านเพิ่มเติม
 • PROJECT REFERENCE – SOLAR TRACKER

  การอ้างอิงโครงการ – SOLAR TRACKER

  ● ความจุที่ติดตั้ง: 120KWp● หมวดหมู่สินค้า: ตัวติดตามแกนคู่● ที่ตั้งโครงการ: แอฟริกาใต้● ระยะเวลาก่อสร้าง: มิถุนายน 2561● ระยะห่างจากพื้น: ขั้นต่ำ 1.5 เมตร
  อ่านเพิ่มเติม