การอ้างอิงโครงการ - การติดตั้งภาคพื้นดินพลังงานแสงอาทิตย์

pj2

โครงการในประเทศมาเลเซีย
● กำลังการผลิตติดตั้ง: 45MWp
● หมวดหมู่สินค้า: ตัวยึดแบบคงที่
● ที่ตั้งโครงการ: รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย
● ระยะเวลาก่อสร้าง: 2020
● ฐานราก: เสาเข็มสกรู
● EPC: CMEC

pj1

โครงการในประเทศมาเลเซีย
● กำลังการผลิตติดตั้ง: 6.164MWp
● หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ตัวยึดแบบเอียงคงที่
● ระยะเวลาก่อสร้าง: 2020
● EPC: SPIC


เวลาโพสต์: Dec-07-2021